4BL

 

Název projektu:  Získej praxi v aglomeraci KV

Číslo projektu:  CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_046/0011318

Období realizace: 1.9.2019 - 31.8.2022

Popis:

Záměrem projektu bylo zvýšení zaměstnatelnosti a prevence dlouhodobé nezaměstnanosti uchazečů a
zájemců o zaměstnání mladších 25 let - absolventů s nedostatečnou pracovní praxí a zároveň často i
nedostatečnými základními kompetencemi a předpoklady pro úspěšné získání často prvního zaměstnání
na trhu práce v aglomeraci Karlovy Vary. Do projektu bylo zapojeno 109 osob. Přímé pracovní uplatnění
nebo pracovní zkušenost v rámci tréninkového pracovního místa získalo 34 osob.

Na projekt byla poskytnuta finanční podpora z EU.