4BL

Název projektu: Uplatnění OZP na Českobudějovicku II.

Číslo projektu: CZ.03.01.01/00/22_019/0000568

Období realizace: 1.4.2023 - 31.3.2025

Popis:

Záměrem projektu je podpora osob s kumulací handicapů , OZP ve věku 55 let a více směrem k přímému uplatnění na volném trhu práce a snížení handicapů těchto osob.
Cíl bude naplňován prostřednictvím motivace, aktivizace a cíleného vzdělávání, především však individuálním přístupem k potřebám účastníků a propojení se zaměstnavateli.           Do projektu bude zapojeno minimálně 60 osob z CS (5 cyklů během 24 měsíců), předpokládá se umístění 15 osob na volném trhu práce na Českobudějovicku.

Na projekt byla poskytnuta finanční podpora z EU v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus.