4BL

Název projektu: Zlepšení přístupu mladých k zaměstnání v CB aglomeraci

Číslo projektu: CZ.03.01.01/00/22_032/0002245

Období realizace: 1.10.2023 - 30.9.2025

Popis:

Záměrem projektu je zvýšení zaměstnatelnosti mladých lidí bez praxe mladších 30 let - osob s nízkou
úrovní vzdělání a nedostatečnou pracovní praxí. Primárním cílem je klienty z řad CS motivovat k
zaměstnání, ke vzdělávání a osvojení si základních kompetencí - vstupních předpokladů pro
úspěšné získání často prvního zaměstnání v aglomeraci České Budějovice. Bude zapojeno 60 osob
(5 běhů/12 osob). Účastníci projektu získají pracovní zkušenost v rámci tréninkového pracovního
místa (min. 12osob).

Na projekt byla poskytnuta finanční podpora z EU v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus.