Neobrátíme se k Vám zády

Posláním našeho spolku je pomáhat vytvářet a realizovat aktivity, které by vedly ke zlepšení kvality života všech znevýhodněných skupin obyvatelstva.  Zaměřujeme se na poskytování služeb zejména v těchto oblastech:

  • uplatnění osob na trhu práce, zejména osob znevýhodněných
  • vzdělávání a celoživotní učení
  • rozvoj lidských zdrojů
  • sociální začleňování a sociální služby
  • realizace sociologických šetření a socioekonomických analýz

Novinky

V rámci Operačního programu  Praha – pól růstu pokračujeme navazujícím projektem "Komunitní centrum 4BL II." zaměřeným  na podporu sociální soudržnosti dětí, mládeže, rodin v nepříznivé sociální situaci, seniorů a OZP.

Bližší informace o projektu najdete zde


Partneři

Úřad práce ČR - krajská pobočka v Českých Budějovicích

Úřad práce ČR - krajská pobočka v Karlových Varech

Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů, o. p. s.

Město Netolice