4BL

Název projektu: Vzdělávací podnikatelské centrum

Číslo projektu: CZ.03.01.02/00/22_037/0002636

Období realizace: 1.4.2024 - 31.3.2026

Popis:

Záměrem projektu je podpora CS žen podnikatelek 50+ směrem ke stabilizaci a rozvoji jejich
podnikatelských aktivit a snížení případných handicapů této CS v důchodovém věku z hlediska
ohrožení chudobou (oblast B). Záměr bude naplňován prostřednictvím poradenství, koučinku a
cíleného vzdělávání, především pak individuálním přístupem k potřebám účastnic a dalšímu propojení
s business prostředím. Bude zapojeno minimálně 24 osob z CS (4 cykly během 24 měsíců) v oblasti
Praha - západ.

Na projekt byla poskytnuta finanční podpora z EU v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus.