4BL

 

Název projektu:  Práce pro zdravotně postižené aglomeraci KV

Číslo projektu:  CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_046/0010123

Období realizace: 1.3.2019 - 28.2.2022

Popis:

Záměrem projektu je podpora cílové skupiny osob se zdravotním postižením směrem k přímému
uplatnění na volném trhu práce a snížení handicapů této cílové skupiny. Tento záměr bude naplňován
prostřednictvím motivace, aktivizace a cíleného vzdělávání, především však individuálním přístupem k
potřebám účastníků a propojení se zaměstnavateli. Bude zapojeno minimálně 72 osob z cílové skupiny
(6 cyklů po dobu celkem 36 měsíců), předpokládá se umístění 25 osob na volném trhu práce v
aglomeraci KV.

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.