4BL

 

Název projektu:  Práce pro zdravotně postižené aglomeraci KV

Číslo projektu:  CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_046/0010123

Období realizace: 1.3.2019 - 30.6.2022

Popis:

Záměrem projektu byla podpora cílové skupiny osob se zdravotním postižením směrem k přímému
uplatnění na volném trhu práce a snížení handicapů této cílové skupiny. Tento záměr byl naplňován
prostřednictvím motivace, aktivizace a cíleného vzdělávání, především však individuálním přístupem k
potřebám účastníků a propojení se zaměstnavateli. Do projektu bylo zapojeno 78 osob z cílové skupiny,
50 osob úspěšně absolvovalo rekvalifikační kurz a pro 37 osob bylo zprostředkováno zaměstnání. 


Na projekt byla poskytnuta finanční podpora z EU.