Název projektu: Komunitní centrum 4BL II.

Registrační číslo: CZ.07.3.63/0.0/0.0/20_077/0001785

Období realizace: 1.9.2021 - 31.8.2023

Popis projektu:

Projekt je zaměřen na podporu sociální soudržnosti dětí, mládeže, rodin v nepříznivé sociální situaci, seniorů a OZP.

Posláním projektu je podpořit cílovou skupinu ve vyvíjení aktivit kulturního, sociální a pohybového charakteru a pracovat na odbourávání sociální separace obyvatel. Projekt nabízí možnost trávení volného času dětí a jejich rodičů, zabývá se prevencí sociálně patologických jevů, organizuje čas jinak neorganizované mládeže a zapojuje seniory a OZP zpět do dění místní komunity.

Aktivity pro cílové skupiny:

 • Filmový a fotografický kroužek
 • Novinářský kroužek
 • Lekce vaření a pečení, kuchařské workshopy
 • Cvičení kojenců a batolat
 • Tvořivá dílna
 • Divadelní kroužek
 • Výuka anglického jazyka pro děti
 • Kroužek tancování
 • Besedy a přednášky pro děti, rodiče, seniory
 • Kulturní a vzdělávací akce pro seniory
 • Cvičení jógy pro seniory
 • Kurz PC pro seniory
 • Angličtina pro seniory
 • Poradenství pro rodiče a seniory

Během projektu obdrží vyšší než  bagatelní podporu min. 30 osob a dále bude podpořeno min. 95 účastníků.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.