4BL

 

Název projektu: Uplatnění OZP na Českobudějovicku

Číslo projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/18_090/0012377

Období realizace: 1.3.2020 - 28.2.2022

Popis:

Cílem projektu je podpora cílové skupiny osob se zdravotním postižením směrem k přímému
uplatnění na volném trhu práce a snížení handicapů této cílové skupiny. Tento záměr bude naplňován
prostřednictvím motivace, aktivizace a cíleného vzdělávání, především však individuálním přístupem k
potřebám účastníků a propojení se zaměstnavateli. Do projektu bude zapojeno minimálně 60 osob z cílové skupiny
(5 cyklů po dobu celkem 24 měsíců), předpokládá se umístění 20 osob na volném trhu práce na
Českobudějovicku.

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.