4BL

 

Název projektu: Uplatnění OZP na Českobudějovicku

Číslo projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/18_090/0012377

Období realizace: 1.3.2020 - 31.5.2022

Popis:

Cílem projektu byla podpora cílové skupiny osob se zdravotním postižením směrem k přímému
uplatnění na volném trhu práce a snížení handicapů této cílové skupiny. Tento záměr byl naplňován
prostřednictvím motivace, aktivizace a cíleného vzdělávání, především však individuálním přístupem k
potřebám účastníků a propojení se zaměstnavateli. Do projektu bylo zapojeno 60 osob z cílové skupiny,
44 osob úspěšně absolvovalo rekvalifikační kurz a 44 osob bylo umístěno na volném trhu práce na
Českobudějovicku.

Na projekt byla poskytnuta finanční podpora z EU.