4BL

 

Název projektu:  Práce pro dlouhodobě nezaměstnané na Karlovarsku

Číslo projektu:  CZ.03.1.48/0.0/0.0/18_090/0012506

Období realizace: 1.3.2020 - 28.2.2022

Popis:

Záměrem projektu je podpora cílové skupiny dlouhodobě nebo opakovaně nezaměstnaných směrem k
uplatnění na trhu práce a snížení handicapů této cílové skupiny. Tento záměr bude naplňován
prostřednictvím motivace, aktivizace a cíleného vzdělávání, především však individuálním přístupem k
potřebám účastníků a propojení se zaměstnavateli. Bude zapojeno minimálně 60 osob z cílové skupiny
(5 cyklů po dobu celkem 24 měsíců), předpokládá se umístění 20 osob v lokalitě Karlovy Vary a Ostrov
nad Ohří.

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.