4BL

 

Název projektu:  Práce pro dlouhodobě nezaměstnané na Karlovarsku

Číslo projektu:  CZ.03.1.48/0.0/0.0/18_090/0012506

Období realizace: 1.3.2020 - 30.6.2022

Popis:

Záměrem projektu byla podpora cílové skupiny dlouhodobě nebo opakovaně nezaměstnaných směrem k
uplatnění na trhu práce a snížení handicapů této cílové skupiny. Tento záměr byl naplňován
prostřednictvím motivace, aktivizace a cíleného vzdělávání, především však individuálním přístupem k
potřebám účastníků a propojení se zaměstnavateli. Do projektu se zapojilo 81 osob z cílové skupiny, 
47 z nich úspěšně absolvovalo rekvalifikační kurz, pro 25 osob bylo zprostředkováno zaměstnání v lokalitě Karlovy Vary a Ostrov nad Ohří.

Na projekt byla poskytnuta finanční podpora z EU.