• tvoříme a realizujeme projekty v oblasti zaměstnávání znevýhodněných skupin na trhu práce s důrazem na osoby se zdravotním postižením, osoby mladší 30 let, osoby starší 50 let a rodiče dětí do 15 let věku

 • radíme při hledání zaměstnání

 • realizujeme sociologická šetření a provádíme socioekonomické analýzy
 • poskytujeme poradenské služby v sociální, psychologické a právní oblasti

 • podporujeme profesní vzdělávání a zvyšování kvality ve vzdělávání

 • pořádáme a organizujeme vzdělávací akce, semináře, workshopy a konference

 • připravujeme a realizujeme projekty v oblasti předškolního vzdělávání

 • organizujeme příměstské prázdninových tábory, zájmové kroužky a volnočasové aktivity pro děti

 • provádíme a zabezpečujeme vzdělávání zaměstnanců dle požadavků zaměstnavatelů

 • přenos dobré praxe a podpora kvality sociálních služeb

 • podporujeme rovné příležitosti a slaďování rodinného a pracovního života, připravujeme projekty v této oblasti

 • angažujeme se v oblasti spolupráce v oblasti vědy, výzkumu a vývoje s důrazem na zaměstnávání a vzdělávání obyvatel

 • cilíme též na komunitní rozvoj a podporu rozvoje občanské společnosti

 • rozvíjíme mezinárodní spolupráci ve všech oblastech činnosti Spolku